Members of our club

Final years

 1. Abhishek Prasad
 2. Arnav
 3. Deeksha Chandwani
 4. Devansh Goenka
 5. Divyanshu Mehta
 6. Himanshu Kumar
 7. Mayank Agarwal
 8. Shreyashee Sinha
 9. Sudeshna Sen
 10. Vivek Modi

MCA

 1. Akanksha Rajwar
 2. Sumedha Rani
 3. Vivek Kumar Rajak

3rd years

 1. Anirban Banik
 2. Anjali Jaiswal
 3. Ankan Poddar
 4. Aritra Karmakar
 5. Arpan Chatterjee
 6. Ashutosh Agarwal
 7. Bhola Nath Chowdhary
 8. Debleena Sen
 9. Parul Chandel
 10. Poulomi Hore
 11. Shivam Singhal
 12. Shyamali Murmu
 13. Tanmoy Ghosh
 14. Vartika Arora

2nd years

 1. Aditya Gupta
 2. Agnivarma Trivedi
 3. Akshat Jain
 4. Archana Choudhary
 5. Ashish Kumar Tiwari
 6. Avinash Agarwal
 7. Ayush Kumar Shukla
 8. Chandan Chowdhary
 9. Jayjeet Chakraborty
 10. Liman Rahman
 11. Manisha Mohani
 12. Mayank Tayal
 13. Rahul Otwani
 14. Saumya Sarawagi
 15. Sudipta Pandit
 16. Tiyas Dey