Members of our club

Final years

 1. Adarsh Singh
 2. Arka Roy
 3. Aman Deep
 4. Bishakh Ghosh
 5. Avirup Mukherjee
 6. Piyush Agrawal
 7. Shramana Patra
 8. Somesh Khandelia
 9. Ananya Yashasvi
 10. Sudeshna Das
 11. Sneh Smriti
 12. Arijit Chatterjee

MCA

 1. Vivek Kumar Rajak
 2. Sumedha Rani
 3. Rahul Ravi Prakash

3rd years

 1. Himanshu Kumar
 2. Deeksha Chandwani
 3. Devansh Goenka
 4. Shreyashee Sinha
 5. Vivek Modi
 6. Amit Tulshyan
 7. Sudeshna Sen
 8. Divyanshu Mehta
 9. Mayank Agarwal
 10. Abhishek Prasad
 11. Arnav

2nd years

 1. Shivam Singhal
 2. Anirban Banik
 3. Ankan Poddar
 4. Shyamali Murmu
 5. Bhola Nath Chowdhary
 6. Vartika Arora
 7. Anjali Jaiswal
 8. Ashutosh Agarwal
 9. Aritra Karmakar
 10. Poulomi Hore
 11. Arpan Chatterjee
 12. Parul Chandel