Members of our club

Final years

 1. Adarsh Singh
 2. Arka Roy
 3. Aman Deep
 4. Bishakh Ghosh
 5. Avirup Mukherjee
 6. Piyush Agrawal
 7. Shramana Patra
 8. Somesh Khandelia
 9. Ananya Yashasvi
 10. Sudeshna Das
 11. Sneh Smriti
 12. Arijit Chatterjee
 13. Sneha Singh

MCA

 1. Vivek Kumar Rajak
 2. Sumedha Rani
 3. Rahul Ravi Prakash
 4. Akanksha Rajwar

3rd years

 1. Himanshu Kumar
 2. Deeksha Chandwani
 3. Devansh Goenka
 4. Shreyashee Sinha
 5. Vivek Modi
 6. Sudeshna Sen
 7. Divyanshu Mehta
 8. Mayank Agarwal
 9. Abhishek Prasad
 10. Arnav

2nd years

 1. Shivam Singhal
 2. Anirban Banik
 3. Ankan Poddar
 4. Shyamali Murmu
 5. Bhola Nath Chowdhary
 6. Vartika Arora
 7. Anjali Jaiswal
 8. Ashutosh Agarwal
 9. Aritra Karmakar
 10. Poulomi Hore
 11. Arpan Chatterjee
 12. Parul Chandel
 13. Tanmoy Ghosh
 14. Debleena Sen

1st years

 1. Ayush Kumar Shukla
 2. Agnivarma Trivedi
 3. Aditya Gupta
 4. Manisha Mohani
 5. Sudipta Pandit
 6. Saumya Sarawagi
 7. Mayank Tayal
 8. Tiyas Dey
 9. Akshat Jain
 10. Archana Choudhary
 11. Jayjeet Chakraborty
 12. Avinash Agarwal
 13. Liman Rahman
 14. Rahul Otwani
 15. Chandan Chowdhary
 16. Ashish Kumar Tiwari